Graphgo to: main / technologies / php /

2D Graph

English version here

Prosta klasa PHP umożliwiająca tworzenie dwuwymiarowych wykresów słupkowych. Biblioteka GD nie jest wymagana.

Przykład 1

Wykres poziomy.

<?
  $myFirstGraph = new phpGraph;
  $myFirstGraph->SetGraphTitle("Czy masz własne zdanie?");
  $myFirstGraph->AddValue("Tak",4);
  $myFirstGraph->AddValue("Nie",5);
  $myFirstGraph->AddValue("Nie mam zdania",3);
  $myFirstGraph->SetShowCountsMode(1);
  $myFirstGraph->SetBarWidth(10);
  $myFirstGraph->SetBorderColor("#333333");
  $myFirstGraph->SetBarBorderWidth(1);
  $myFirstGraph->SetGraphWidth(220);
  $myFirstGraph->BarGraphHoriz();
?>