Transmisja iTVP Turyn 2006 w liczbach:

  • niemal 600 godzin transmisji na 5 kanałach (odpowiednio dla każdego z kanałów: 149, 131, 111, 97, 93 godziny),
  • 279 przekazów na żywo,
  • 35,6 Terabajtów wysłanych danych,
  • 240 mln pobrań plików serwisu internetowego,
  • blisko 600 tys. użytkowników serwisu internetowego,
  • ponad 850 tysięcy podłączeń do transmisji internetowej.

Miesiąc po zakończeniu igrzysk - w marcu 2006 - na konferencji IPTVWorldForum w Londynie Neil Quarmby z Texas Instruments prezentował możliwe drogi rozwoju interfejsów telewizyjnych. Zaprezentował DPG (Dynamic Program Guide) jako prawdopodobnie najwygodniejszy sposób nawigacji po kanałach telewizyjnych.Zaprezentowany model był łudząco podobny do rozwiązania wykorzystanego przy transmisji iTVP Turyn 2006.

XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006

Telewizja Interaktywna: Studium przypadku : XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie Turyn 2006
Ostatnia modyfikacja: 2006/7/5, 20:21Przeprowadzona w ramach Projektu Telewizji Interaktywnej iTVP transmisja XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie to wydarzenie bez precedensu w sieci Internet. Rozmach przedsięwzięcia – zarówno w warstwie programowej, jak i technicznej – dowodzi, że sieć to znakomite miejsce do realizacji wydarzeń o charakterze telewizyjnym.

Zgodę Europejskiej Unii Nadawców (EBU) na przeprowadzenie transmisji uzyskano w terminie bezpośrednio poprzedzającym Igrzyska. Przeprowadzony jednak wcześniej szczegółowy proces definicji wymagań i celów – a także przyjęta następnie strategia ich osiągnięcia – umożliwiły przygotowanie obsługi transmisji z Olimpiady, w bardzo krótkim czasie pozostającym do jej rozpoczęcia. Prace związane z przeprowadzeniem transmisji Igrzysk objęły między innymi:

  • stworzenie serwisu internetowego stanowiącego oprawę transmisji,
  • przygotowanie infrastruktury telewizyjnej niezbędnej do odbioru wielu sygnałów satelitarnych jednocześnie, ich obróbki i cyfryzacji w czasie rzeczywistym,
  • konfigurację zasobów technicznych Projektu iTVP umożliwiających szyfrowanie i zabezpieczenie treści, ich publikację i dostarczenie do użytkowników za pomocą łącz internetowych.

Cele przedsięwzięcia

W oparciu o doświadczenie zespołu iTVP, a także uwarunkowania zewnętrzne – związane np. ze współpracą z EBU – przeprowadzono analizę celów przedsięwzięcia z punktu widzenia użytkowników, Projektu Telewizji Interaktywnej, a także całej Spółki Telewizja Polska.

Orientacja na przeżycie telewizyjne

Podstawowym celem iTVP w aspekcie XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich było przedstawienie użytkownikom oferty programowej niedostępnej w innych mediach, które ze względu na ograniczony czas antenowy transmitują tylko wybrane wydarzenia. Założono zatem emisję wszelkich możliwych do pozyskania treści, czyli 5 kanałów z nadawanymi równolegle przekazami różnych wydarzeń.

Od projektowanego serwisu internetowego oczekiwano, że treści będą publikowane w sposób nowatorski, podkreślający innowacyjny charakter całego przedsięwzięcia. Podstawowym założeniem w warstwie komunikacji z użytkownikiem było wykorzystanie ruchomych obrazów i ruchu jako elementów czyniących projekt realizowany w sieci Internet przedsięwzięciem telewizyjnym. Przekazywane treści powinny budzić emocje użytkowników i być czytelne bez konieczności stosowania napisów i dodatkowych komunikatów.

Igrzyska olimpijskie to szereg wydarzeń odbywających się jednocześnie w różnych miejscach rozgrywania konkurencji. Założono, że architektura informacji zostanie zaprojektowana w taki sposób, aby orientować użytkownika w czasie – co jest zgodne z zachowaniami widzów telewizji, gdzie elementem wiodącym jest ramówka. Dodatkowo postanowiono wprowadzić nawigację według dyscyplin sportowych, umożliwiając kibicom szybką informację w prezentowanych treściach.

Dla wydarzenia tak dużej rangi dopuszczalne jest odejście od codziennych – utartych i schematycznych – rozwiązań stosowanych w serwisach internetowych. Dla serwisu stanowiącego oprawę transmisji z Turynu założono odrębną kreację – graficznie niezależną od dotychczasowych projektów powstających w domenie itvp.pl. Istniejące w ramach tej platformy mechanizmy lojalnościowe – takie jak sieć powiązań między użytkownikami, czaty, fora dyskusyjne i mechanizmy subskrypcyjne – postanowiono zintegrować w taki sposób, aby zbudować wokół serwisu aktywną społeczność internautów – odbiorców transmisji.

Wykorzystanie dotychczasowych osiągnięć Projektu Telewizji Interaktywnej umożliwia poprawną obsługę masowych użytkowników w skali, znacznie przewyższającej dotychczasowe zainteresowanie odbiorców. Testy infrastruktury obciążonej faktycznym ruchem internetowym generowanym przez użytkowników stanowiły dodatkowy cel.

Wymagania EBU

Pozyskanie przez iTVP praw do realizacji transmisji internetowej było możliwe dzięki spełnieniu szeregu warunków nałożonych przez EBU. Najpoważniejszy z nich dotyczył ograniczenia terytorialnego dostępności przekazu do 54 państw zrzeszonych w EBU. W sieci Internet – będącej z natury medium globalnym i ponadnarodowym – zagwarantowanie blokowania dostępu dla użytkowników spoza określonego terytorium nie jest łatwe w realizacji. Jednak dzięki dotychczasowym osiągnięciom Projektu oczekiwana skuteczność lokalizacji użytkowników na poziomie przewyższającym 99% została osiągnięta.

Kolejne wymagania EBU dotyczyły wykorzystania technologii strumieniowych i zastosowania zaawansowanych mechanizmów ochrony prezentowanych treści. W ocenie iTVP najskuteczniejszą metodą zabezpieczenia danych jest zastosowanie szyfrowania i systemu DRM, umożliwiającego ochronę praw autorskich i przeciwdziałanie wykorzystywaniu danych w celach niezgodnych z zamiarem wydawcy.

Zaproponowane przez iTVP rozwiązania, spełniające szereg kolejnych szczegółowych wymagań, zostały zaakceptowane przez odpowiedni komitet Europejskiej Unii Nadawców.

Strategia w realizacji

Dzięki precyzyjnemu zaplanowaniu prac czas przeznaczony na fazę realizacyjną przedsięwzięcia udało się skrócić do niezbędnego minimum, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wygórowanych założeń.

Serwis internetowy

Zrealizowany serwis stanowił pierwsze na naszym rynku tak szerokie wykorzystanie technik wideo jako podstawowych elementów wystroju stron internetowych. Filmowe tło przedstawiające zmagania sportowców w imprezach przedolimpijskich, animowany płomień znicza i podniosła muzyka hymnu Igrzysk skutecznie upodobniły okno przeglądarki do ekranu telewizora. Aktualnie rozgrywane konkurencje były ilustrowane filmami prezentującymi poszczególne dyscypliny, co pokazane w 5 jednoczesnych panelach nawiązywało do telewizyjnej technologii picture in picture.

Nasycony ruchem i treściami wideo serwis – postrzegany przez użytkowników jako bardzo nowoczesny i nowatorski – prezentował informacje w sposób niespotykany dotąd na stronach internetowych i znany wyłącznie z telewizji. Zapewniając możliwość pełnej interakcji, czynił oprawę transmisji realizowanej w sieci Internet w pełni telewizyjnym.

Treść

W serwisie internetowym udostępniono 5 równoległych kanałów, na których użytkownicy mogli śledzić zmagania sportowców startujących we wszystkich 84 konkurencjach 15 dyscyplin XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Znakomita większość transmisji była profesjonalnie komentowana przez dziennikarzy Telewizji Polskiej obecnych w Turynie, a także z 5 kabin komentatorskich iTVP przez takich profesjonalistów jak Jacek Banasikowski, Jarosław Krzoska, Mikołaj Madej czy Erwina Ryś-Ferens.

Ciekawostką jest, że znaczną część transmisji stanowiły niezwykle widowiskowe zmagania zawodników w mało znanej w Polsce dyscyplinie – curlingu. Rozgrywany w systemie „każdy z każdym” turniej stanowił blisko 30% ogółu czasu, w jakim rozgrywane były konkurencje w Turynie.

Jako materiały dodatkowo w serwisie zaprezentowano filmowe sylwetki polskich reprezentantów – także przyszłych medalistów Justyny Kowalczyk i Tomasza Sikory. Ponadto użytkownikom prezentowano codzienne informacje o najważniejszych wydarzeniach Igrzysk i klasyfikację medalową.

Plan transmisji internetowej został przedstawiony w sposób nawiązujący do najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych na telewizyjnych platformach cyfrowych w ramach tzw. EPG (Electronic Program Guide). Dodatkowe narzędzia umożliwiły przeglądanie planu zorientowanego w czasie (klasyczna ramówka) lub z podziałem na dyscypliny.

Technologia

Transmisja została zrealizowana w technologii Windows Media z wdrożonym systemem szyfrowania i przyznawania licencji DRM. Dzięki temu uzyskano możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa przesyłanych treści i ochrony przed niepowołanym dostępem.

Dla dystrybucji sygnału w skali ogólnopolskiej wykorzystano akademicką sieć optyczną PIONIER, której operator – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe – jest partnerem projektu iTVP. Zbudowana z ponad 2600 km kabli światłowodowych sieć stanowi jedno z najnowocześniejszych i najszybszych przedsięwzięć tego typu na świecie. Obsługujące użytkowników serwery multimedialne zostały rozproszone w różnych lokalizacjach na terenie kraju i pracują w strukturze hierarchicznej. Dzięki temu możliwe jest jednoczesne dostarczanie treści wymagających dużych przepustowości do użytkowników w skali niedostępnej dla innych operatorów.

Serwis internetowy był obsługiwany przez platformę hostingową (zespół wydajnych serwerów połączonych łączami światłowodowymi) zaprojektowaną przez pracowników Zakładu Technik i Technologii Interaktywnych Telewizji Polskiej. Duża wydajność serwerów była szczególnie istotna, gdyż w czasie Igrzysk serwis itvp.pl stanowił jeden z najpopularniejszych ośrodków polskiego Internetu.

Efekt

Blisko 600 godzin transmisji bezpośrednich na 5 kanałach – w znakomitej większości komentowanych – to oferta, której w czasie olimpiady nie przedstawiła żadna klasyczna telewizja.

Podczas 17 dni od otwarcia do zamknięcia Igrzysk ze stron internetowych itvp.pl pobierano każdego dnia średnio ponad 14 mln plików. Badana przez firmę Gemius (jedyny i powszechnie uznany ośrodek badawczy tego typu) liczba unikalnych użytkowników odwiedzających serwis w tym czasie wyniosła blisko 600 tys. Transmisję olimpijską użytkownicy uruchamiali ponad 900 tys. razy. Największą oglądalność zaobserwowano w dniach rozgrywania konkurencji narciarstwa klasycznego – szczególnie skoków narciarskich z udziałem Polaków.

Mimo, że serwis został przygotowany wyłącznie w języku polskim, a od użytkowników wymagano zarejestrowania się i autoryzacji, 16% ogółu odbiorów stanowili mieszkańcy pozostałych państw zrzeszonych w EBU. Najwięcej użytkowników zagranicznych pochodziło z Wielkiej Brytanii, Włoch, Czech i Niemiec.

Objętość danych przesłanych przez serwery iTVP jako transmisje internetowe wyniosła ponad 33 Terabajtów. Dodając do tej liczby 2.6 Terabajta danych wysłanych jako strony internetowe itvp.pl otrzymamy ilość danych, do której nagrania należałoby zużyć 55 tysięcy płyt CD (układając jeden na drugim krążki o grubości 1.2 mm otrzymalibyśmy wieżę wysokości dwudziestopiętrowego budynku).

Ucieczka do przodu

W czasach coraz szerszej oferty kierowanej do widzów, wzrastającej liczby kanałów tematycznych i pojawiania się na rynku kolejnych nadawców rola technologii internetowych w dotarciu do widza z treściami audiowizualnymi będzie rosła. Zastosowana w przypadku transmisji XX Zimowych Igrzysk technologia, w połączeniu z nowatorską kreacją i interesującą treścią, jest tego namacalnym dowodem.


Dodaj komentarz

Imię, nazwisko, login, cokolwiek
E-mail (opcja, będzie prezentowany bezpiecznie)
WWW (opcja, na początku dodaj http://)
Treść komentarza:


Krzysztof, aaxm247.neoplus.adsl.tpnet.pl
z dnia 4-7-2006, godz.: 12:24

Gratulacje! To wspaniałe uczucie móc w Polsce realizować przedsięwzięcia, które są pionierskie w skali świata. Sam też mam szczęście tego dośiadczać. Pozdrawiam.


Dlaczego?, public-gprs102248.centertel.pl
z dnia 16-2-2008, godz.: 9:30

Dlaczego tego serwisu nie można już nigdzie zobaczyć? Interesuję się takimi przedsięwzięciami i chętnie bym to poczytał.


szewo, szewo [AT] szewo.com
z dnia 18-2-2008, godz.: 8:10

Między innymi ze względu na uwarunkowania prawne, związane z prezentowaniem znaków indentyfikacyjnych Olimpiady serwis przestał być upubliczniany w kilka tygodni po wydarzeniu. Takie były wymagania MKOL/EBU.