Wokół lotnisk kontrolowanych od ich powierzchni do określonej wysokości wyznaczone są strefy CTR, w których operacje lotnicze muszą być koordynowane. W Polsce strefy CTR ustanowiono wokół kilkunastu lotnisk komunikacyjnych: Warszawy, Katowic, Krakowa, Modlina, Wrocławia, Poznania, Szczecina, Wrocławia, itd. W praktyce w strefach CTR znajduje się wiele lokalizacji, które interesują operatorów dronów, np. w celach związanych w fotografią.
Dla przykładu strefa CTR lotniska w Warszawie obejmuje znaczną część lewobrzeżnej Warszawy. Nie oznacza to jednak, że loty dronami w tej części stolicy są niemożliwe.
CTR EPWA

Aby wykonać lot dronem w strefie CTR, niezbędne jest jego zgłoszenie do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej minimum 3 dni przed planowaną operacją i uzgodnienie warunków i możliwości jego wykonania. Służy do tego formularz, którego wzór można pobrać ze stron PAŻP. Oprócz danych kontaktowych operatora drona, niezbędne jest podanie szczegółów planowanego lotu, takich jak czas i współrzędne geograficzne, oraz informacji o bezzałogowym statku powietrznym, którego zamierzamy użyć.

W praktyce procedury uzyskiwania zgód na loty w CTR nie są uciążliwe. W zależności od lokalizacji niezbędny może być – po uzyskaniu zgody z PAŻP – telefoniczny kontakt z kontrolerem TWR danego lotniska przed samym wykonaniem lotu i po jego zakończeniu.Nie wszystkie loty w CTR wymagają zgłoszenia do PAŻP. Obowiązkowi nie podlegają loty wykonywane dronami o masie nieprzekraczającej 0.6 kg, realizowane w odległości powyżej 1 km od granicy lotniska, rozumianej jako jego ogrodzenie, przy czym wysokość takiego lotu nie może przekraczać 30 metrów lub wysokości najwyższej przeszkody w odległości 100 metrów od operatora. W przypadku lotów dronami o większej masie – aż do 25 kg – zgłoszeniu nie podlegają loty wykonywane w odległości powyżej 6 km od graniczy lotniska do wysokości 100 metrów nad poziom terenu.

Wykonanie poniższej fotografii nie wymagało zgody PAŻP, gdyż lot odbywał się w odległości przekraczającej 6 km od lotniska i jednocześnie poza strefą poza zakazu lotów ROL48, obejmującą najbardziej atrakcyjną część Warszawy.
Pałac Kultury i Nauki z drona

Spis treści książki o dronach.

Podziel się ze znajomymi:
  •  
  •  
  •  
  •  
Nie ma jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy i skomentuj artykuł.

Dodaj komentarz